“ร็อดเจอร์ส” ขอแรงชุมชนปฏิบัติตามกฎภาครัฐ

เบรนแดน ร็อดเจอร…